PIN/CVV - Generation

ОН-ЛАЙН рішення для мобільного банкінгу

Он-лайн рішення для мобільного банкінгу

    PinGeneration, CvvGeneration, ChipCardAssistant

Компанія «КАРТСИС», що має багаторічний досвід в області платіжних технологій, спеціалізується на розробці систем та компонентів, призначених для безпечної роботи з такими чутливими даними як Pinкоди та перевірочні дані картки (CVV2/CVC2) з наступною інтеграцією в банківську інформаційну структуру обслуговування платіжних картк.

Компанія пропонує ряд рішень у вигляді серверних компонентів та готових додатків. Серед них останнім часом користуються попитом наступні:

PinGenerationCvvGenerationChipCardAssistant

PinGeneration

Компонент призначений для рішення таких задач як:

- он-лайн  генерація Pin-коду на запит

- введення Pin-коду власником картки шляхом дистанційних каналів банку, генерація перевірочних значень PVV/PIN offset для розміщення в БД процесингового центру

Запропоноване рішення дозволяє одночасно підтримувати декілька алгоритмів генерації Pin-кодів (дозволених платіжними системами), автоматичний вибір параметрів обробки, в залежності від вмісту вхідних даних, генерацію, імпорт та експорт RSA-сертифікатів, іншої ключової інформації. Відбувається запис у журнал усіх операцій, що виконуються системою. Забезпечується і моніторинг компоненту для інформування зовнішніх систем банку про працездатність компоненту.

CvvGeneration

Надання CVV2/CVC2 у режимі он-лайн

Ця функціональність застосовується для відображення відповідної інформації у мобільному додатку банку.

Запропоноване рішення дозволяє на запит клієнта виконувати в режимі реального часу формування CVV2/CVC2 коду картки на основі існуючих параметрів картки.

Виконується запис в журнал операцій, що виконуються системою. Забезпечуєтся моніторинг компонента.

Варіант використання – показати CVV для картки в мобільному додатку :

  1. Клієнт бачить свої рахунки та картки у додатку
  2. Натискає на активну картку
  3. На картці розміщується кнопка «Показати CVV». Клієнт натискає цю кнопку і йому на картці відображується код CVV2/CVC2 відразу, в он-лайн режимі

ChipCardAssitant

Це рішення, яке уже багато років використовують деякі банки, дозволяє виконувати весь набір операцій по генерації та підготовці даних для випуску EMV карток, (контактних, безконтактних, комбінованих, а також і звичайних магнітних). При цьому підтримуються декілька алгоритмів генерації ПІН-кодів (дозволених платіжними системами), автоматичний вибір параметрів обробки, в залежності від вмісту вхідних даних, генерацію, імпорт та експорт RSA-сертифікатів, іншої ключової інформації. Відбувається запис у журнал усіх операцій, що виконуються системою.

Дане рішення є автономним та функціонує на окремому PC, як правило, у спеціально пристосованому приміщенні.

Для всіх рішень використовується обладнання HSM

Моделі та марки обладнання:

ProtectServer PCIe HSM (PL25) або ProtectServer External HSM 2 (PL25) (виробник  компанія Gemalto-SafeNet)

Розробки на замовлення

Іноді виникають ідеї, що потребують нестандартного підходу для вирішення задачі, або виникає необхідність у засобах автоматизації вузькоспеціалізованих або унікальних бізнес-завдань, або у задоволенні специфічних технологічних вимог. У подібних ситуаціях виникає потреба в розробках на замовлення.

Ми надаємо послуги по розробці та впровадженню спеціалізованих програмних рішень або окремих компонентів систем у відповідності з вимогами замовника у напрямках, пов’язаних з технологіями випуску карт, системами доступу, електронними платежами.